Premium

Specialist - Orthopédie

Etablissement/Institution:Algemeen Ziekenhuis Groeninge, Belgique, Kortrijk

Discipline: Orthopédie

Type d'emploi:Temps-plein

Date de publication:2023-05-08

Personne à contacter:Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Specialist in de orthopedische chirurgie (subspecialisatie schouder)

Functiebeschrijving

Het centrum orthopedie bestaat uit een team van 14 artsen, 1 toegelaten arts en een team van secretariaatsmedewerkers en podologen.

We hebben een goede samenwerking met het OK-team, 22 OK-zalen ter beschikking. We zijn een belangrijke schakel in het ‘Zorgprogramma majeure trauma’. Volgende kwaliteitslabels zijn een erkenning van onze inzet en innovatie: SOS-mains, handtrauma en reïmplantatiecentrum en ‘capture the fracture’.

Op de hospitalisatie-afdelingen is er plaats voor longstay-, shortstay- en trauma-patiënten. De dienst biedt opleiding aan verschillende stagiairs, ASO’s en fellows. Tevens lopen er verschillende studies.

Omwille van een gestage toename van onze activiteiten en ter vervanging van collega-artsen hebben we op middellange termijn nood aan een orthopedist met subspecialisatie schouder.

Profiel

 • U neemt deel aan alle medische activiteiten: chirurgie, raadplegingen, opnames en consulten en verzekert ook wachtdiensten.
 • U neemt deel aan de opleiding van stagiairs en studenten en ASO’s opleiding.
 • U hebt een brede interesse in de orthopedie en traumatologie.
 • We verwachten een collega die onze teamspirit verder versterkt, bereid is om zich volop in te zetten voor de patiënten en een ambassadeur wordt van onze dienst en ziekenhuis.
 • Ervaring hebben in de traumatologie vinden we een meerwaarde.
 • Uitgebreide Fellowship-training - ervaring in artroscopie, prothese chirurgie, revisie chirurgie en salvage–procedures schouder.
 • Goeie samenwerking KULAK Kortrijk waar zich verdere mogelijkheden kunnen uit voortvloeien.
 • We wensen een arts met wetenschappelijke interesse om het luik klinische studie binnen de dienst verder uit te bouwen.

Wij bieden

 • Voorziene start: Korte en middellange termijn
 • Voltijds

Contact

en dient gericht te worden aan:

 • de voorzitter raad van beheer az groeninge, mevrouw Marie-Dominique De Jaegere, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de algemeen directeur, mevrouw Inge Buyse, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de medisch directeur, dr. Serge Vanderschueren, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk

Verdere informatie kan bekomen worden bij

dr. Van Cauwelaert De Wyels, diensthoofd

p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk

tel: 056/63 35 40

e-mail JAN.VANCAUWELAERTDEWYELS@azgroeninge.be

Personne de contact: Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Dernières offres consultées: