Premium

Chef de service - Ophtalmologie

Etablissement/Institution:Universitair Ziekenhuis Brussel, Belgique, Brussel

Discipline: Ophtalmologie

Type d'emploi:Temps-plein

Date de publication:2022-08-30

Personne à contacter:Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Diensthoofd Oogheelkunde

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is samen met de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) gelegen op de Brussels Health Campus te Jette (zie www.uzbrussel.be en www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus)

Met 729 bedden en 4.000 personeelsleden bekleedt het Universitair Ziekenhuis Brussel een belangrijke positie in de verzorgingssector.

De dienst Oogheelkunde biedt een volledig spectrum van de oogheelkundige zorg aan zowel volwassenen als kinderen. Een multidisciplinair team van oogartsen, verpleegkundigen, orthoptisten en optometristen en hoogtechnologische apparatuur verzekeren een kwalitatief hoogstaande oogheelkunde zowel op medisch als chirurgisch vlak.

De dienst omvat naast een klinische ook een belangrijke wetenschappelijke en onderwijsactiviteit. De dienst is erkend als stagedienst voor de volledige opleiding in de oogheelkunde en verricht belangrijk klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Profiel:

 • U bent erkend arts-specialist in de oogheelkunde, bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U heeft een belangrijke ervaring in uw specialisme en een bijzondere expertise in een deeldomein ervan.
 • U beschikt over de nodige academische en klinische titels en didactische kwaliteiten om het onderwijs te verzekeren. U bent een actief onderzoeker in het domein van de oogheelkunde; een doctoraat op proefschrift is noodzakelijk.
 • U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije Universiteit Brussel voor het specialisme oogheelkunde.
 • U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en goede pedagogische, leidinggevende en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.

Opdracht:

 • Als diensthoofd verzekert u de dagelijkse leiding van de dienst Oogheelkunde zowel op medisch en paramedisch als op organisatorisch en administratief vlak. Met inachtneming van de algemene richtlijnen en de prerogatieven van de bevoegde instanties in het Universitair Ziekenhuis Brussel oefent u het gezag uit over het personeel dat aan uw dienst verbonden is of er stage loopt.
 • U werkt aan een toekomstgerichte organisatie van uw dienst.
 • Als erkend stagemeester organiseert u een adequate begeleiding, klinische opleiding en medische supervisie van studenten geneeskunde en artsen-specialisten in opleiding die stage lopen in uw dienst.
 • Door uw kennis en ervaring creëert u voor de stafleden en de assistenten een stimulerende omgeving voor navorsing en zorgt u voor de ontwikkeling van het academisch niveau.
 • U staat garant voor innovatie binnen uw vakgebied.
 • U werkt aan continue kwaliteitsverbetering in uw dienst en aan de verdere ontwikkeling van evidence-based behandelprotocollen en standaardisatie van de zorg.
 • Uit hoofde van uw specialisme werkt u nauw samen met de verschillende ziekenhuisdiensten. U stimuleert de multidisciplinaire samenwerking zowel op klinisch en wetenschappelijk vlak als in het kader van de opleiding.
 • U verzekert een adequate en efficiënte organisatie van uw dienst, besteedt de nodige aandacht aan people management en creëert een stimulerende werkomgeving voor uw medewerkers.
 • U stelt een beleidsplan op voor uw dienst passend in de algemene beleidsvisie en strategie van het ziekenhuis. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten en de budgettaire doelstellingen die jaarlijks worden vastgelegd in uitvoering van dat beleidsplan.
 • U vertegenwoordigt uw dienst / het UZ Brussel in diverse interne en externe commissies en wetenschappelijke verenigingen eigen aan uw specialisme.
 • De opdracht in het UZ Brussel gaat gepaard met een academische opdracht aan de Faculteit Geneeskunde & Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Deze opdracht wordt in een afzonderlijke vacature beschreven. De academische ZAP-aanstelling verloopt via een afzonderlijke procedure.

Onze voorwaarden

Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.

Wij voorzien in een uitgebreid pakket extralegale voordelen met o.a. aanvullend pensioen, overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, onkostenvergoeding, eigen kinderkribbe, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, tussenkomst in maaltijden,…

Interesse?

Geïnteresseerden richten vóór 1 september 2022 een schriftelijke sollicitatie samen met curriculum vitae aan:

UZ Brussel

Prof. Dr. M. Noppen

Gedelegeerd Bestuurder

Laarbeeklaan 101

1090 BRUSSEL

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. J. Schots, Medisch Directeur, tel. +32 (0)2 477 5501 of e-mail: jan.schots@uzbrussel.be

Personne de contact: Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Dernières offres consultées: