Premium

Psychologue - Psychologie

Etablissement/Institution:Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Belgique, Rekem

Discipline: Psychologie

Type d'emploi:Temps-plein

Date de publication:2021-09-13

Personne à contacter:Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Psycholoog Acute zorg

Binnen het cluster Acute zorg zijn we op zoek naar een psycholoog voor twee zorgeenheden; AZ2a en AZ3b. Daarnaast wordt ook een werfreserve psycholoog voor OPZC Rekem opgebouwd.

De zorgeenheid AZ2A  is een gespecialiseerde psychiatrische afdeling gericht op de voortgezette behandeling van volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en volwassenen met een langdurige en/of blijvende psychosociale kwetsbaarheid. De focus ligt op re-integratie in de maatschappij.

AZ3b is een nieuw innovatief behandeltraject voor de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen en meer bepaald voor personen met een borderlinepersoonlijkheidsorganiatie (BPO). Op AZ3b voorzien we een ambulant behandelaanbod in twee behandelgroepen. Een eerste behandelgroep die werkt volgens de Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor personen waarbij sprake is van ernstige emotionele ontregeling en van impulsief suïcidaal en/of zelfdestructief gedrag. En een tweede behandelgroep die werkt vanuit het psychodynamisch kader (Transference Focused Therapie/ Mentalisation Based Therapie) voor personen waar het zelfgevoel erg wisselt en die worstelen met interpersoonlijke verhoudingen die veelal verstoord raken.

Functievereisten

Je bent master in de psychologie en voltooide met succes een therapieopleiding. Kandidaten met een afgerond therapeutisch diploma hebben voorrang op kandidaten met een lopende opleiding. Je hebt ervaring in en affiniteit met het werken met mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast wil je werken met volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en volwassenen met een langdurige en/of blijvende psychosociale kwetsbaarheid

In je motivatiebrief licht je deze keuze toe.

Je onderschrijft de waarden van OPZC Rekem:

 • Verbondenheid
 • Zorgzaamheid
 • Integriteit
 • Innovatie

Functiebeschrijving

AZ2a: als psycholoog werk je actief mee aan het herstelproces van de patiënt. Afhankelijk van het uniek herstelproces van de patiënt en zijn individuele hulpvraag, verschillen de accenten in je aanpak en methodiek. Je coördineert de opmaak en opvolging van het behandeltraject in nauw overleg met de patiënt, diens netwerk en het interdisciplinair team. Je begeleidt het therapeutisch proces. Je ondersteunt teamleden bij de begeleiding en behandeling van de patiënt.

AZ3b: je bent, samen met de andere leden van het team, mee verantwoordelijk voor de continuïteit van het therapeutisch aanbod. Je geeft daaraan een specifieke inhoud op basis van je therapeutische expertise en de afdelingsvisie. Je vindt teamwerking, wetenschappelijke onderbouwing en vorming essentieel en draagt hierin actief je steentje bij door deelname aan opleiding, supervisie en intervisie maar ook door het team op sleeptouw te nemen in het psychodynamisch denkkader van de zorgeenheid.

Functievereisten

 

 • Interdisciplinair samenwerken is een sterkte.
 • Je kan een goede therapeutische relatie aangaan en hanteren.
 • Je doet van nature aan zelfreflectie en bent bereid het eigen denken, handelen en voelen bespreekbaar te maken.
 • Je bent leergierig en wil voortdurend verbeteren.
 • Je bent deskundig in het omgaan met crises en in het opstellen en actueel houden van een CPP en vertrouwd met risicomanagement.
 • Je hebt een warme persoonlijkheid, kan mensen enthousiast maken en je bent positief ingesteld.
 • Je bent stressbestendig en kan moeilijkheden relativeren en nuanceren.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) met een reële mogelijkheid tot verlenging.
 • Een groot aandeel hebben in het opzetten van een nieuw project.
 • Dagdienst met glijdende werkuren.
 • Een aantrekkelijk salaris volgens de geldende loonschaal A111 van OPZC Rekem.
 • Eindejaarspremie.
 • Maaltijdcheques van €7 per gewerkte dag.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering vanaf jouw eerste werkdag en de mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten.
 • Een interessante verlofregeling.
 • Een boeiende werkomgeving waar de kernwaarden zorgzaamheid, innovatie, verbondenheid en integriteit centraal staan.
 • De mogelijkheid om continue bij te leren.
 • Een onthaaltraject voor nieuwe  medewerkers
 • Tal van voordelen als waardering omdat het welbevinden van onze medewerkers belangrijk is.

 

Plaats tewerkstelling

OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem

Kandidatuur en meer info

Voor bijkomende informatie over de functie en het functieprofiel kan je terecht bij Mevr. Dox Elke, programmacoördinator Acute zorg, tel. 089 222 503.

Word je enthousiast bij het lezen van deze vacature?

Overtuig ons van jouw kwaliteiten en vaardigheden via je motivatiebrief. Hier zijn we heel benieuwd naar!

Bezorg deze motivatiebrief – Cv en kopie van je diploma met vermelding ‘vacature psycholoog cluster Acute zorg’ (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) aan Inge Snoeks (vacature@opzcrekem.be) of stuur deze naar Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem t.a.v. Inge Snoeks - Dienst Personeelsbeheer - Daalbroekstraat 106 - 3621 Rekem of gebruik onderstaande knop.

Personne de contact: Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Dernières offres consultées: