Premium

Verpleegkundige polikliniek Cardiologie (ritmologie) - Radiologie

Etablissement/Institution:Universitair Ziekenhuis Gent University Hospital Ghent, Belgique, Gent

Discipline: Radiologie

Type d'emploi:Temps-plein

Date de publication:2021-09-13

Personne à contacter:Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Verpleegkundige polikliniek Cardiologie (ritmologie). Dit is een voltijdse, statutaire functie.

Functieomschrijving

 • Je werkt op de algemene polikliniek Cardiologie met de focus op de opvolging en behandeling van patiënten met hartritmestoornissen en patiënten met een implanteerbaar cardiaal toestel (pacemaker, defibrillator, implanteerbare looprecorder). Hier werk je in nauwe samenwerking met de behandelende arts. Na een opleiding sta je in voor de uitlezing van de cardiale toestellen onder supervisie van de arts.
 • Je volgt eveneens de telemonitoring van patiënten met een implanteerbaar cardiaal toestel mee op.
 • Je staat in voor de voorbereiding en het verbedden van patiënten en materiaal voor consultaties, onderzoeken en procedures.
 • Je verleent assistentie aan de arts tijdens de procedures.
 • Je bedient gespecialiseerde apparatuur en bent verantwoordelijk voor het goed functioneren ervan.
 • Je observeert de patiënt en biedt nazorg.
 • Je voert bijhorende administratie uit, verwerkt gegevens en beheert de database.
 • Je werkt mee aan onderzoeksprojecten.
 • Je bent bereid om ook op de algemene polikliniek Cardiologie, echografie, cyclo-ergometrie, portometrie en ECG mee te werken.
 • Je houdt je kennis up to date.

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van het diploma bachelor verpleegkunde of het diploma gegradueerde in de verpleegkunde.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het domein van hartritmestoornissen.
 • Je bent bereid om een specifiek opleidingsprogramma te volgen zodat je in staat bent om zelfstandig de cardiale toestellen uit te lezen, weliswaar steeds in nauwe samenwerking met en onder supervisie van de arts.
 • Ervaring binnen de cardiologie en/of ervaring met ritmologie / pacemakers / defibrillatoren is een meerwaarde.
 • Je kan vlot met een PC werken.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van de patiënt en zijn familie. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staat.
 • Je bepaalt correcte prioriteiten, plant de nodige acties en investeert tijd en middelen om vooropgestelde doelstellingen en deadlines te bereiken.
 • Je bent flexibel. Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

 • Screening op CV en motivatie
 • Competentiegericht interview op maandag 25 oktober 2021 (NM)

Salarisschaal

In het UZ Gent bereiden we volop de overgang naar de IFIC-barema’s voor. Tot dan betalen wij je loon volgens de geldende UZ-barema’s.

Je wordt als bachelor verpleegkunde verloond volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van €2.450,75 en een maximum brutomaandloon van €4.232,52 voor een voltijdse tewerkstelling.

Je wordt als gegradueerde in de verpleegkunde verloond volgens de schaal C143/C155 met een minimum brutomaandloon van €2.259,82 en een maximum brutomaandloon van €3.644,49 voor een voltijdse tewerkstelling.

Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Zodra we IFIC later dit jaar implementeren, kunnen wij je loon regulariseren met terugwerkende kracht naar je startdatum bij ons.

Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten.
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Er wordt bovendien 2 jaar fictieve anciënniteit toegekend.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag.

Heb je nog vragen

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Patricia Harinck

Selectieassistent Rekrutering en loopbaan

T 09 332 01 49

E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:

Peter Steenbeke

Hoofdverpleegkundige poli Cardiologie

T 09 332 34 34

E peter.steenbeke@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.

We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.

Personne de contact: Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Dernières offres consultées: