Premium

Verpleegkundige Dagcentrum Kinder - Psychiatrie

Etablissement/Institution:UZ Gent, Belgique, Gent

Discipline: Psychiatrie

Type d'emploi:Temps-plein

Date de publication:2021-04-15

Personne à contacter:Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Verpleegkundige Dagcentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige dagcentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel kijken we uit naar 1,5 Fteq verpleegkundigen. Alle tewerkstellingspercentages (minimaal 50%) zijn mogelijk. We bieden contracten onbepaalde duur.

Eén verpleegkundige wordt toegewezen aan de leefgroep van de +12 jarigen maar dient bereid te zijn shiften in de andere leefgroep (peuters/kleuters) op te nemen. De andere verpleegkundige wordt toegewezen aan beide leefgroepen. Van beide verpleegkundigen wordt verwacht dat ze -indien noodzakelijk- ook shiften op de verpleegeenheid Kinder- en jeugdpsychiatrie opnemen.

Functieomschrijving

Je staat in voor de correcte opvang, begeleiding en ontslag van de patiënt binnen de dagbehandeling van kinderen en jongeren. Je verstrekt kwaliteitsvolle psychische, fysieke en sociale zorgverlening.

 • Je geeft vorm aan en omkadert meerdere luiken binnen het behandelprogramma (crea-activiteiten, groepsgesprekken, uitstappen, sport, …).
 • Je staat in voor een correcte opvolging van de patiënten en hun context.
 • Je draagt bij tot een totaalbeeld van het functioneren (en diagnostiek) van het kind.
 • Je staat in voor de organisatie van de multidisciplinaire zorgactiviteiten rond de patiënt.
 • Je staat in voor individuele en groepsondersteuning.
 • Samen met de therapeut omkader je individuele en groepssessies.
 • Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor het kind, zijn ouders en belangrijke derden.
 • Je zorgt voor een correcte en vlotte doorstroming van informatie van het kind en de ouders naar artsen, collega’s en andere leden van het multidisciplinair team en andersom.
 • Je werkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk, de dagbehandeling mee uit.
 • Je creëert een therapeutisch zorgklimaat. Je creëert leersituaties en werkt groepsdynamisch.
 • Je werkt opvoedingsondersteunend.
 • Je staat in voor de opleiding en begeleiding van studenten en nieuwe medewerkers, alsook voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering.
 • Je voert een aantal logistieke en administratieve taken uit.

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor (psychiatrisch) verpleegkundige of gegradueerde in de (psychiatrische) verpleegkunde of je behaalt in juni 2021 één van deze diploma's.
 • Je hebt relevante werkervaring in de psychiatrische hulpverlening (indien aan kinderen en hun ouders is dit een meerwaarde) en/of je hebt recente stage-ervaring in een kinder- en jeugdpsychiatrische setting.
 • Je hebt grondige kennis over de diverse psychiatrische pathologie en het behandelingskader binnen de afdeling.
 • Je hebt affiniteit met deze patiëntenpopulatie met een complexe problematiek die heel intensieve begeleiding vereist.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je kan enerzijds goed zelfstandig werken maar anderzijds ook goed multidisciplinair samenwerken. Je staat positief tegenover deelname aan werkgroepen of een rol als referentieverpleegkundige.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. Je bent gemotiveerd om mee te werken aan onderzoekswerk.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Je reageert constructief bij onverwachte of wijzigende omstandigheden en kan prioriteiten stellen. Je neemt actief deel aan alle activiteiten en interventies bij toenemende spanning en agressie.
 • Je herleidt problemen tot hun deelaspecten en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je herkent verbanden en krijgt inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Je beschikt over een grote dosis geduld, zelfcontrole en doorzettingsvermogen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties. Je bent assertief en kan om met het geven en ontvangen van feedback.
 • Je stelt je eigen handelen in vraag.

Selectieprocedure

 • Preselectie op CV en motivatie
 • Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus op maandag 10 mei 2021 (NM).

We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf. Neem hiervoor gerust contact op met de hoofdverpleegkundige.

Salarisschaal

Je wordt als bachelor verpleegkunde verloond volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van €2.450,75 en een maximum brutomaandloon van €4.232,52 voor een voltijdse tewerkstelling.

Je wordt als gegradueerde in de verpleegkunde verloond volgens de schaal C143/C155 met een minimum brutomaandloon van €2.259,82 en een maximum brutomaandloon van €3.644,49 voor een voltijdse tewerkstelling.

Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent

 • Een contract onbepaalde duur.
 • Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt), relevante ervaring uit de privésector en als zelfstandige (maximum 18 jaar anciënniteit). Toekenning van 2 jaar fictieve anciënniteit.
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
 • Een bijzonder gunstige uurregeling en een interessante verlofregeling met 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (02/11, 15/11, 26/12), een decretale feestdag (11/07) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.

Hoe solliciteren

Stuur ons jouw cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite ten laatste op woensdag

Heb je nog vragen

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

An De Graeve

Selectieassistent Rekrutering en loopbaan

T 09 332 01 49

E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:

Evi Mervilde

Hoofdverpleegkundige VPE en Dagcentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

T 09 332 43 31

E evi.mervilde@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.

Personne de contact: Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Dernières offres consultées: