Premium

Kliniekhoofd Kindergeneeskunde - Gastro-entérologie

Etablissement/Institution:UZ Gent, Belgique, Gent

Discipline: Gastro-entérologie

Type d'emploi:Temps-plein

Date de publication:2021-04-15

Personne à contacter:Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Kliniekhoofd Kindergeneeskunde, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en Voedingsproblemen

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.  Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als kliniekhoofd,Statutair, voltijds, binnen de dienst Kindergeneeskunde, van de sector Man Vrouw Kind.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, zijn naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

Functieomschrijving

Kindergastro-enterologie UZ Gent  als centrum voor klinische zorg:

Kindergastro-enterologie UZG vervult een specifieke derdelijnsfunctie. Onze dienst bestaat uit 4 vaste stafleden met elk een bekwaamheid in kindergastro-enterologie maar met elk een extra interesse in onder meer hepatologie, mucoviscidose, inflammatoir darmlijden en functionele problematiek.

Als staflid ben je medeverantwoordelijk voor de  activiteiten op de consultatie en op de opnamedienst en neem je deel aan een wachtfunctie binnen de dienst kindergastro-enterologie en algemene pediatrie.

 • je hebt de competenties van een algemene kindergastro-enteroloog en extra interesse in short bowel bij kinderen en opvolging van patiënten afhankelijk van totale parenterale nutritie (TPN) en patiënten met slikstoornissen. U bent medeverantwoordelijk voor de conventie slikstoornissen.
 • je hebt een superviserende kliniekfunctie op de opnamedienst in een beurtrolsysteem.
 • je hebt een uitvoerende functie tijdens de consultatie, die sterke interesse in een multidisciplinaire samenwerking met andere specialismen.
 • je hebt een uitvoerende functie in een beurtrolsysteem op de endoscopie.
 • je bent ingeschakeld in de telefonisch oproepbare wachtdienst voor kindergastro-enterologie en algemene pediatrie in een beurtrolsysteem.

Kindergastro-enterologie UZ Gent als centrum voor onderzoek:

Kindergastro-enterologie UZGent wil  op een kwalitatief hoogstaande wijze aan wetenschappelijk onderzoek doen. Vooral het uitbouwen van farmacologisch en medicamenteus onderzoek in de kindergastro-enterologie moet een speerpunt worden. De mogelijkheid wordt gegeven om nieuwe onderzoekslijnen op te zetten.

 • je bent geschoold in wetenschappelijk onderzoek en hebt een PhD.
 • je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek en meer bepaald in farmacologisch onderzoek. U bent bereid mee te werken aan bestaande onderzoeksprojecten en/of op termijn nieuwe projecten op te starten.

Kindergastro-enterologie UZGent  als centrum voor onderwijs:

Kindergastro-enterologie UZG heeft een academische opdracht en verzorgt onderwijs voor artsen, artsen in opleiding (o.a. binnen het Manama, bachelor en master traject) en verpleegkundigen.

je hebt interesse om mee te werken aan dit onderwijs. Academische doorgroei behoort op termijn tot de mogelijkheden; dit in functie van zowel het getoonde engagement, de nuttige expertise als de verworven anciënniteit.

Kindergastro-enterologie  UZGent als centrum voor dienstverlening:

Als universitair centrum wordt de dienst kindergastro-enterologie UZ Gent frequent geconsulteerd door regionale kinderartsen en huisartsen voor advies. Daarnaast wordt de dienst kindergastro-enterologie gevraagd in het vervullen van mandaten in interne en externe organen.

 • je bent bereid om dienstverlening te voorzien naar kinderartsen en huisartsen voor advies.
 • je bent bereid te participeren aan een mandaat in interne en/ of externe organen.

Gewenst profiel

 • Je bent houder van een diploma van arts en bent een in België erkend kinderarts
 • Klinische ervaring en opleiding in de kindergastro-enterologie en meer bepaald op vlak van totale parenterale nutritie (TPN) en short bowel.
 • Kennis en kunde op vlak van pediatrische endoscopie.
 • Mogelijkheid tot samenwerking en multidisciplinaire consultaties met volwassen dienst voor transitie, kinderheelkunde en paramedici is noodzakelijk.
 • Ervaring of aanvullende opleiding in de farmacologie met het oog op medicamenteuze studies strekt tot aanbeveling.
 • Je bent in het bezit van een doctoraat in de medische wetenschappen.
 • Blijk geven van interesse in dienstverlening, onderzoek en onderwijs.

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de stage als voltijds kliniekhoofd (AS2 - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).

Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.

Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

Hoe solliciteren

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe voor de uiterste inschrijvingsdatum

Je wordt verzocht eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met het desbetreffende diensthoofd:

Prof. dr. Saskia Vande Velde op het nummer 09 332 64.68.

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Eva Colman

Dienst Personeelsadministratie

T 09 332 48 95

E eva.colman@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.

Personne de contact: Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez consulté l’offre sur LeJobMedical

Dernières offres consultées: